Thượng Phương bảo kiếm

KeepItReal

à ờ ừ
Mới được cấp cho cái này, nghe đồn trảm ngọt lắm... Có ông nào muốn tình nguyện cho trảm thử không chứ qua forum mới chưa biết dùng sao :confused:
 
Mới được cấp cho cái này, nghe đồn trảm ngọt lắm... Có ông nào muốn tình nguyện cho trảm thử không chứ qua forum mới chưa biết dùng sao :confused:
Cấp Thượng Phương bảo kiếm thì có cấp Kim bài miễn tử không Mod.
 
Top