Thúy Diễm ngoài đời ăn mặc nóng bỏng, khác hẳn vẻ quê mùa trong 'Cát Đỏ'

EdwardTulane

Senior Member
Méo hiểu thẩm mỹ vốt dơ kiểu gì. Chắc thích kiểu đẹp ra từ lò thẩm mỹ chăng!
Em Thuý Diễm, xinh duyên, gầm cao máy thoáng, vẻ đẹp không phổ thông đại trà nên không hợp mắt lesor chăng!
Chắc gu vozer thích ăn nhựa với silicon. Chê thì xê ra cho Sở mỗ :sure:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top