Thủy Tiên bức xúc, quyết liệt đòi tiền từ thiện miền Trung bị ăn chặn

bunwa

Đã tốn tiền
2 tháng nay hơi khó khăn, ráng nhịn tí ủng hộ các bạn miền trung :)


Gửi từ Samsung Note 10 bằng vozFApp
 
Top