Tỉ lệ ủng hộ ông Biden sau 1 tuần tại vị cao hơn toàn bộ nhiệm kỳ ông Trump

me8910..

Senior Member
vừa ngồi vào đc tuần thì tỉ lệ chả cao :confuse: chẳng nhẽ vừa ngồi chưa ấm chỗ mà tụt khác gì tự vả
tỉ lệ ủng hộ của tổng thống DC luôn cao hơn mà thím. Chuyện này quá bình thường luôn
 
Top