Tiết kiệm 15 phút, người dân liều mình đi bộ qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Kaldr

Đã tốn tiền
Tiết kiệm 15 phút mỗi lần, ngày 2 lần đi về 30 phút, nhân lên cả năm cũng ra gì đấy :doubt:
 

mtuan1987

Member
15 phút + Thể lực + Nắng nôi nữa ;)
Đùa thôi chứ cái này chắc chỉ là quốc lộ, cao tốc thật 2 bên lấy đâu ra lắm đường rẽ vào thôn làng thế này.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top