TikTok lao đao, Mark Zuckerberg mừng thầm

jewelofchaos

Senior Member
xài douyin nên không quan tâm
zFNuZTA.png
 

lehaiha_nt

Senior Member
Trump ngày xưa muốn diệt tiktok mà thằng Mark xoăn éo hiểu có bú đá ko mà đi bợ đít phe dân chủ cho lắm vào bài Trump.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top