TikTok sẽ cho người dùng biết lý do video bị xóa

Clone of Luyen

Senior Member
TikTok từ trước đến nay không giải thích lý do tại sao công ty xóa video của người dùng khỏi nền tảng. Người dùng chỉ nhận được thông báo lý do xảy ra điều đó vì đã vi phạm “nguyên tắc cộng đồng” của công ty theo một cách nào đó.

Nhưng từ bây giờ, TikTok cho biết sẽ cung cấp cho người dùng ít nhất một lý do cụ thể tại sao video "biến mất", bằng cách đặt tên cho vi phạm. Cách làm việc này khá giống với một số công ty khác hiện tại áp dụng.

Như trước đây, bạn sẽ có thể gửi kháng nghị về việc bị xóa video. TikTok cho biết họ đã thử nghiệm những thông báo vi phạm trong một vài tháng và số lượng phản hồi thực sự giảm 14%.

https://ndh.vn/cong-nghe/tiktok-se-cho-nguoi-dung-biet-ly-do-video-bi-xoa-1278684.html


Ở 1 nơi nào đó, bạn bị ban mà éo hiểu tại sao, dù thớt để bạn hỏi lý do nhưng mà lại éo có đáp lại dù mod online hằng ngày
Tại sao không nói lý do ngay từ đầu ?
 
Top