tìm #2 hay nhất next voz

Hổ đàng hoàng

Senior Member
mình thấy lâu lắm rồi không có #2 huyền thoại


thím nào ứng cử không mình sẽ tặng #2 đó 1 cảrd 500k bất kì
 

Maverick_ns

Senior Member
2020373802a6-33a7-4b07-9cfa-0ac9a3dfd3ab.png
 
Top