Tim bài hát tiếng anh

Có lời giông như là. You ...... To my life when you.... gì gì đó của một casi nữ, khá nổi tiếng , đột nhiên minh quên tên bài hát là gi roi
 
Câu đầu tiên là hát ....... To my life......... Của một ca sĩ nữ. Chi tiết lời hơn nếu minh biết thi do google dc roi bạn
 
Top