HN Tìm Main C236 chạy chip xeon e3 v5

jennifer_9x

Đã tốn tiền
Có msi e3m workstation v5 1m5 BH Mai Hoàng về để không
Q8sGcLO.png


09418955 sáu tám
 
Last edited:
Top