HN Tìm Main Dell Inspiron 3421.

To Viet Ha

Junior Member
Em đang cần con Main Dell Inspiron 3421 để thay cho khách hàng, các bác, các anh, các chị, và 1001 anh em Vozer ai có thì cho em xin cấu hình và tình trạng của Main cộng với thông tin để liên hệ với nhé! Mọi thông tin xin vào Inbox hoặc số điện thoại 0979-104-945 dưới mọi hình thức liên lạc nhé!
 
Last edited:

To Viet Ha

Junior Member
Em đang cần con Main Dell Inspiron 3421 để thay cho khách hàng, các bác, các anh, các chị, và 1001 anh em Vozer ai có thì cho em xin cấu hình và tình trạng của Main cộng với thông tin để liên hệ với nhé! Mọi thông tin xin vào Inbox hoặc số điện thoại 0979-104-945 dưới mọi hình thức liên lạc nhé!
 
Top