HN Tìm màn lỗi dùng tạm

skyusp

Member
Màn nội địa trung 24 full viền lỗi nhẹ khi khởi động và tắt máy nháy dùng ngon
 

Attachments

  • C344BC07-56E1-45BE-A09B-93D084FFC4E6.jpeg
    C344BC07-56E1-45BE-A09B-93D084FFC4E6.jpeg
    216.2 KB · Views: 4
Top