• Chuỗi sự kiện cuối năm 2021 của VOZ đã bắt đầu với đợt đầu tiên được tài trợ bởi LG EStore, hãy viết đánh giá bất kỳ món đồ chơi nào của bạn và nhận voucher khủng. Chi tiết thêm tại đây.

Tìm một nhân vật trong văn học có tính cách này

foreveryoung1992

Senior Member
Các thím có biết nhân vật nào trong văn học có tính cách như này không, khi ra ngoài đường thì hèn yếu, để cho ngta ăn hiếp, đè đầu cưỡi cổ và phỉnh lừa. Tất nhiên trước những thua thiệt đó hắn cảm thấy tức và ấm ức, nhưng lại không biết phải làm sao, cũng như không đủ khôn khéo, khôn lanh và bản lĩnh để chống lại những điều đó. Và thay vào đó hắn ta đem những bực tức ấm ức đó về trút lên người nhà, đổ lỗi cho người nhà, làm cho nhà cửa lục đục.
 

eldest8899

Senior Member
Các thím có biết nhân vật nào trong văn học có tính cách như này không, khi ra ngoài đường thì hèn yếu, để cho ngta ăn hiếp, đè đầu cưỡi cổ và phỉnh lừa. Tất nhiên trước những thua thiệt đó hắn cảm thấy tức và ấm ức, nhưng lại không biết phải làm sao, cũng như không đủ khôn khéo, khôn lanh và bản lĩnh để chống lại những điều đó. Và thay vào đó hắn ta đem những bực tức ấm ức đó về trút lên người nhà, đổ lỗi cho người nhà, làm cho nhà cửa lục đục.
Lão Hạc
 
Top