HN Tìm mua card chống cháy có hdmi rẻ cỡ 200k

Máy Đánh Rắm

Senior Member
Như tít, vợ thu hết tiền, đói kém,nhẩn nha cần tìm mua card chống cháy cỡ 200k đổ lại, xuất hình đọc báo xem youtube, yêu cầu có hdmi cho thuận tiện nối màn.
Bác nào có ping em với ạ. Nếu tặng em được thì càng tốt :LOL:, đói lắm rồi ạ :(
Em cám ơn!

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top