HN Tìm mua CPU hoặc Combo AMD Athlon 200GE, 3000G, 3400G,...

nongdansach

Senior Member
3400G = 3tr9
B450m Tuf Plus Gaming BH 4/2023 = 1tr5
R3 3100 + His Rx 460 2G = 4tr2
no fix, chắc giá này ổn thời bão giá rồi.
Cho thím chọn ghép cặp.
 
Top