tìm mua sách/ebook giải tích đa biến tiếng việt của jame stewart?

Lucy Hollings

Senior Member
em chào các Bác, em năm cuối số phận cứ lận đận sau ấy, hồi năm 1, 2 học đại cương ở trường thì chán, học ko vào, Thầy Cô dạy toán thật sự chán, năm cuối mới biết tiếng Anh mới biết thế giới ngoài kia, nói chung tiếng Anh chưa quá giỏi, rồi giờ mới hứng thú môn toán, để đọc hết cuốn kia ở tiếng anh sẽ rất mất thời gian hơn so với tiếng Việt, em đang cần sách giải tích đa biến phục vụ công việc, nên có bạn nào có nguồn bán hoặc link tải ko ạ?
thanks
 

thaiviptn1201

Senior Member
em chào các Bác, em năm cuối số phận cứ lận đận sau ấy, hồi năm 1, 2 học đại cương ở trường thì chán, học ko vào, Thầy Cô dạy toán thật sự chán, năm cuối mới biết tiếng Anh mới biết thế giới ngoài kia, nói chung tiếng Anh chưa quá giỏi, rồi giờ mới hứng thú môn toán, để đọc hết cuốn kia ở tiếng anh sẽ rất mất thời gian hơn so với tiếng Việt, em đang cần sách giải tích đa biến phục vụ công việc, nên có bạn nào có nguồn bán hoặc link tải ko ạ?
thanks
https://tiki.vn/giai-tich-tap-1-calculus-7e-p25001399.html
 

thuongtonphapluat

Junior Member
em chào các Bác, em năm cuối số phận cứ lận đận sau ấy, hồi năm 1, 2 học đại cương ở trường thì chán, học ko vào, Thầy Cô dạy toán thật sự chán, năm cuối mới biết tiếng Anh mới biết thế giới ngoài kia, nói chung tiếng Anh chưa quá giỏi, rồi giờ mới hứng thú môn toán, để đọc hết cuốn kia ở tiếng anh sẽ rất mất thời gian hơn so với tiếng Việt, em đang cần sách giải tích đa biến phục vụ công việc, nên có bạn nào có nguồn bán hoặc link tải ko ạ?
thanks
Mình có bộ sách Photo, trước foto hết 350K (2 cuốn). Bộ này mua công nhận xót thật
 

Yoo Si Jin

Senior Member
em chào các Bác, em năm cuối số phận cứ lận đận sau ấy, hồi năm 1, 2 học đại cương ở trường thì chán, học ko vào, Thầy Cô dạy toán thật sự chán, năm cuối mới biết tiếng Anh mới biết thế giới ngoài kia, nói chung tiếng Anh chưa quá giỏi, rồi giờ mới hứng thú môn toán, để đọc hết cuốn kia ở tiếng anh sẽ rất mất thời gian hơn so với tiếng Việt, em đang cần sách giải tích đa biến phục vụ công việc, nên có bạn nào có nguồn bán hoặc link tải ko ạ?
thanks
Hỏi khí không chứ đại học năm cuối cần cuối này để làm gì nhỉ :sweat:
 
Last edited:

thaiviptn1201

Senior Member
Hỏi khí không chứ đại học năm cuối cần cuối này để làm gì nhỉ :sweat:
em chào các Bác, em năm cuối số phận cứ lận đận sau ấy, hồi năm 1, 2 học đại cương ở trường thì chán, học ko vào, Thầy Cô dạy toán thật sự chán, năm cuối mới biết tiếng Anh mới biết thế giới ngoài kia, nói chung tiếng Anh chưa quá giỏi, rồi giờ mới hứng thú môn toán, để đọc hết cuốn kia ở tiếng anh sẽ rất mất thời gian hơn so với tiếng Việt, em đang cần sách giải tích đa biến phục vụ công việc, nên có bạn nào có nguồn bán hoặc link tải ko ạ?
thanks
 
Top