thảo luận Tìm phim có thể cải thiện khả năng giao tiếp, các mối quan hệ xã hội.

Propofol

Senior Member
Ngoài việc ra ngoài nói chuyện, đọc sách về vấn đề cải thiện khả năng giao tiếp thì mình cũng muốn tìm các phim về vấn đề này, các thím có biết phim nào thì share cho em để tối coi với.

Sent from My Phone using vozFApp
 
Top