(Tìm thơ) Tìm 4 câu thơ, 4 chữ đầu ghép lại là " em là của anh".

duy205711

Member
em ém èm ẻm ẽm ẹm
là la lá lả lã lạ
của cua cúa cùa cụa cũa
anh ánh ành ảnh ãnh ạnh

vừa thơ freestyle, vừa giúp bạn nữ học chính tả, ko cần cảm ơn :big_smile:
 
Top