Tin tức inet từ voz cũ ?

Huhu7991

Senior Member
Team vOz làm không được nên chắc bỏ luôn rồi :feel_good:
Lúc trước bảo migrate data qua, giờ chắc trình kém nên chuyển sang read-only, mà cũng éo biết khi nào mở :tire:
 
Top