Tính cách ngang tàng của phở Việt

adonis

Senior Member
Thật đéo thể tin nổi. Tôi đang đọc cái gì thế này. Tôi là đâu? Đây là ai?
 

lelalelo

Senior Member
Một thế hệ hành văn như cục cứt!
Bắt đầu từ sau 45, cái gọi là "thế hệ văn thơ mới" với cách dùng tính từ kiểu như này.
 

lubean96

Senior Member
Tôi đang đọc cái đéo gì thế này

AUwPPRe.gif
AUwPPRe.gif
AUwPPRe.gif
AUwPPRe.gif
thì các "phở đồ" Nam tông - Bắc phái chả cãi nhau ỏm tỏi trên voz mỗi khi có thớt về phở còn gì, thêm mấy ông "bún bò đồ" cũng hay vào bỉ bôi phở overated, bún bò iz da best nữa. Dạo này lều điểm báo tha bài về phở nhiều quá nên chán k cãi nhau nữa đấy, chứ như xưa là chục pages đổ lên
jbJjmTi.png
 

smandpo

Đã tốn tiền
thì các "phở đồ" Nam tông - Bắc phái chả cãi nhau ỏm tỏi trên voz mỗi khi có thớt về phở còn gì, thêm mấy ông "bún bò đồ" cũng hay vào bỉ bôi phở overated, bún bò iz da best nữa. Dạo này lều điểm báo tha bài về phở nhiều quá nên chán k cãi nhau nữa đấy, chứ như xưa là chục pages đổ lên
jbJjmTi.png
mấy thằng bún bò đồ vào bú fame chứ thớt bún bò sao xôm bằng thớt về phở được
 
Top