Tình hình công ty các thím thế nào rồi?

danhloc

Junior Member
Em làm xây dựng, không có dự án mới từ trước Tết đến giờ, cộng thêm tình hình dịch bệnh này căng quá. Công ty với thông báo giữ lương, cắt thưởng. Chỗ làm hiện tại thì hết việc. Bây giờ nhảy việc cũng khó khăn quá.
Có thím nào có việc làm onl không, cho e làm cùng với?
 
Top