Tình hình công việc thời COVID-19

Effoc

Senior Member
Tình hình là em thất nghiệp từ đầu tháng đến giờ, chưa biết làm gì để kiếm ăn :pudency:

Các bác sao rồi ạ?
 

largoquang

Senior Member
Cũng thất nghiệp từ đầu tháng đang kiếm việc mà có vẻ khó khăn. Cứ tưởng dịch vụ ăn uống du lịch tạch thôi ai dè bên xây dựng của mình cũng tạch vì vốn đầu tư nước ngoài.
 
Top