Tình hình dịch tại TQ đã được kiểm soát chưa?

Như tít, Tàu khựa hết dịch thì VN mới dám mở cửa để đón khách du lịch, sau 5 tháng vật vã vì ko có khách du lịch. Ko biết tình hình dịch tại TQ đã được khống chế chưa các thím?
 
Top