Tính năng mới của Messenger?

ginvn98

Junior Member
4B80309E-8C8B-490A-9A84-0707F839D26C.png

Không phải là lỗi.. Chắc không phải là lỗi đâu. Phải qua đến 5 cái cập nhật rồi mà vẫn như này thì em chắc chắn nó là tính năng rồi :LOL:
 

ginvn98

Junior Member
Cập nhật 1 lần vẫn bị là tính năng của Mess.
Cập nhật 5 lần mà vẫn vậy là tín năng của đt thím :p
Chắc thím dùng Android à. Hình như tính năng này độc quyền trên iOS hay sao đó thím :LOL:
63523E4C-43FE-4A0D-B415-C1C16F6AEFD4.png
 

thanhngan

Senior Member
Bên mình thì lỗi éo gửi được hình trực tiếp từ thư viện nữa. Phải vào mes rồi chọn tấm muốn gửi mới được. Hình nhiều kéo chết mẹ
 

ginvn98

Junior Member
Bên mình thì lỗi éo gửi được hình trực tiếp từ thư viện nữa. Phải vào mes rồi chọn tấm muốn gửi mới được. Hình nhiều kéo chết mẹ
Cáu vch mà vẫn phải dùng. Đúng là mình giờ phải phụ thuộc vào nó :sick::sick:
 
Top