góp ý Tính năng search của forum

drwpls

Member
Lúc search thì forums list ra theo comment.
Theo mình, tất cả các comment có chung 1 thớt thì gộp lại hiển thị 1 title thôi, ví dụ mình search "Viettel" thì 1 loạt title thớt "Tổng kết ngày hôm nay: lại phải phát card rồi" hiện lên (list theo comment) rất khó tìm kiếm.
 
Top