Tình sử ồn ào của con trai ông Joe Biden

manhnotes.com

Senior Member
Cái laptop rơi vào cộng hòa ghét Trump. Và cớm Mỹ nó cũng bịt vì ghét Trump.

Không thì Trump khỏi cần bầu bán.
 
Top