Tip có bác nào trị được mấy con dẩm l*l làm trên cơ quan hay không???

KeoPhaoDemKhuya

Junior Member
coi như không nghe-không thấy-không biết nếu không động chạm đến lợi ích thực tế.
còn khi bắt đầu đụng chạm đên lợi ích thì báo cáo thẳng với sếp.
nhiều lúc cũng muốn báo sếp, nhưng sếp không có tiếng nói :(
 

Hideto Takahashi

Senior Member
khìa là sao thím? Từ địa phương à?
Là cà khịa đó thím
 
Top