[TNO]Trường đại học nhắn 'điểm thi của bạn rất thấp' đến thí sinh

Điểm thi thấp thì kiếm trường nghề nào mà học , đừng lãng phí tuổi thanh xuân vì những điều vô bổ
 
Điểm thi thấp thì kiếm trường nghề nào mà học , đừng lãng phí tuổi thanh xuân vì những điều vô bổ
Chuyện trường nghề với trường đại học cũng giống như chuyện trường chuyên với trường thường vậy bạn ơi.
 
Cần đếch gì trường ngon, cứ học kỹ thuật ở đại học cùi cùi, vào khu công nghiệp xin chân: cơ điện, sửa chữa,.... mấy việc tào lao nó éo quan tâm bằng DH gì đâu. Việc đó cũng tào lao thôi mà.
 
Những trường thế này, đầu vào rất dễ, đầu ra cũng rất dễ. Mục đích chỉ là kiếm tiền chứ không phải giáo dục, đào tạo.

Ở Mỹ cũng có rất nhiều trường như thế. Nhiều nhà con học dốt mà vẫn cho đi du học Mỹ như bình thường là vậy.
 
Những trường thế này, đầu vào rất dễ, đầu ra cũng rất dễ. Mục đích chỉ là kiếm tiền chứ không phải giáo dục, đào tạo.

Ở Mỹ cũng có rất nhiều trường như thế. Nhiều nhà con học dốt mà vẫn cho đi du học Mỹ như bình thường là vậy.
Người ta hay gọi là degree mill :))

Sent from samsung SM-J730G via nextVOZ
 
Top