[Toán học] 1 bài toán khó

vodka_hanoi1

Đã tốn tiền
đề bài đây, yêu cầu các số trong một hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo khác số với nhau. Mời các thím đưa ra phương pháp giải
1605364762059.png
 

ahihi2018

Junior Member
R1: x ? y
R2: ? z ?
R3: ? ? ?

R12 = 10-x-y
R31 = 10-y-z
R32 = 10-R12-z=x+y-z
R33 = 10-x-z
R31+R32+R33 = 10 <=> (10-y-z) + (x+y-z) + (10-x-z) = 10 <=> 3z=10 :cry:
 
Top