Tốc độ 'rùa bò', cả trăm dự án tỷ lệ giải ngân bằng 0

Báo_Trí

Senior Member
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM đến hết tháng 7/2022 mới đạt 26%, thống kê có tới 100 dự án tỷ lệ giải ngân bằng 0. Như vậy là quá chậm.
Giải ngân vốn đầu tư công tại TP.HCM tính đến ngày 31/7 chỉ đạt 26%. Cụ thể, tổng số vốn đã giải ngân là hơn 8.467 tỷ đồng, trong khi tổng kế hoạch vốn giao hơn 31.943 tỷ. Nếu tính bình quân so với cả nước (34%), địa phương này bị chậm nhịp giải ngân khoảng 1 tháng.
Thông tin trên được ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP.HCM, nêu ra tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022 của TP.HCM diễn ra sáng 4/8. Theo đó, giải ngân chậm chủ yếu rơi vào các dự án có bố trí vốn lớn trên 200 tỷ, tỷ lệ giải ngân nhiều dự án đạt thấp, dưới 10%. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp là cơ quan có nhiều dự án giải ngân chậm nhất.
Một số dự án có số giải ngân bằng 0, điển hình là dự án Xây dựng mới Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM có vốn bố trí 1.000 tỷ, nhưng do trục trặc hồ sơ nên công trình không thể giải ngân dù đã được bàn giao nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ 3 năm nay. Việc bố trí vốn kéo từ 2019 qua 2020, sang 2021 và giờ sang 2022 vẫn không giải ngân được.
 
Top