Tóc mới.

Chào các my french, mình vừa cắt tóc về.
Xin ý kiến các cao nhân.
 

Attachments

  • xoan.png
    xoan.png
    111.4 KB · Views: 64
  • ef891a73886b73352a7a.jpg
    ef891a73886b73352a7a.jpg
    14.7 KB · Views: 60
cái tại hạ cần là con mắt của giới trẻ, chứ vị huynh đài già rồi, quy tiên được rồi thì nhận xét làm cái gì.

À mà nếu huynh đài có con gái thì tại hạ sẽ nghĩ lại.

chẳng phải huynh đài đây xin ý kiến cao nhân sao? sao lại rủa lão chết rồi :ops: lão chết rồi còn ai khen huynh tóc tai như cái lông chổi nữa :feel_good:
 
Top