Tối có hẹn xem phim với single mom

Tầm mấy con này tao tin vozer đi chơi với tụi nó mất dăm triệu mà chẳng sơ múi đc gì, đi cho vui thì đc, đừng hi vọng gì nhiều.
Tao đi chơi với mấy con dạng này ( chưa phải single mom) nó đã lúc nào cũng chực chực nhìn ví dày ko, thẻ nhiều ko, đồng hồ gì rồi.
Muốn ăn ngon cũng phải đầu tư xíu chứ
 
Top