Tối nay cố gắng ngủ sớm trước 12h. mai 5h dậy. Thói quen người thành công

Tối nay cố gắng ngủ sớm trước 12h. mai 5h dậy

  • Đồng ý

    Votes: 16 51.6%
  • Không đồng ý

    Votes: 15 48.4%

  • Total voters
    31

bruce_zhangclone2

Senior Member
Ngủ sớm vài ba hôm là quen sau đúng h đấy là díp mắt , chấp cả đang cầm đthoại trc khi ngủ luôn... với cá nhân mình thì thấy khoảng 11h ngủ và khoảng 6h, 6 rưỡi sáng dậy là đẹp, ngủ k bị sớm quá , dậy cũng k bị muộn quá, vẫn có thể ăn uống tắm rửa luyện tập chút thể thao trc khi đi làm ...
 
Top