Tổng cục đo lường lối sống thanh niên Vịt chết rồi hả các thím?

maybexD

Senior Member
Giờ mới để ý, không vào được thật này
mMOqr4q.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 

NextLesorNextVoz

Senior Member
các ISP chặn hết web giải quyết nhu cầu của ae rồi hả các fen, đến xam mà cũng phải đổi thành .us :choler:
 
Top