Tổng giám đốc WHO: Không loại trừ khả năng Covid-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Top