[Tổng hợp] Các từ lóng thông dụng của forum

Cắp...

Junior Member
ý là Th... lú á
7PlKiO4.png
 

Lokavidu2

Senior Member
Thực ra có một cơ số từ lóng từ voz nổi đến độ mà nhà nhà, người người dùng. Thông dụng đến độ mọi người mặc nhiên ghi nhận từ lóng đó như một từ gốc. Hoặc sử dụng các thuật ngữ mà trướcđây chỉ trên voz dùng như bình thường. Mà ví dụ ra đây thì khối người giật mình :))
Ví dụ điển hình:
 • Cho ăn gạch, ném gạch, thì từ cái emo này mà ra :beat_brick: cả cái :byebye: nhưng có viên gạch trên tay.
 • CDSHT
 • XH-CT
 • ATSM
 • Vát bôn
 • TDTT
 • Ra đảo
 • Phồng tôm
 • ĐNCM
 • GATO
 • Chí Trung
 • Trẻ trâu
Nói chung là rất nhiều, tạm thời không nhớ hết
 
Top