Tổng kết ngày hôm nay: lại phải phát card rồi

JUchi

Senior Member
Sáng ngủ dậy lời sương sương 400 đô. Quên phát card card cho vozer cái lỗ luôn còn 250 đô. Rồi sàn rút tiền lỗi dở chừng
Cả ngày vật vã chốt được 570 đô phải phát card ngay để lấy hên. Từ mai mình hứa khi có lời sẽ phát ngay.Thể lệ như cũ:
- Like bài viết này
- Comment 2 chữ số 00 - 99 + nhà mạng
Do hôm nay giải xui thành công nên mình phát random 5 thẻ 50k + 1 thẻ 50k cho bài up cuối cùng.
- Kết quả tại random.org. Lấy 5 người gần nhất.
Thời điểm chốt: 12h đêm nay.

Lẹt go.

Mình phát card vì thú vui, lấy hên thôi không có mục đích gì khác. Pro nào cảm thấy bản thân giỏi giang và nhiều tiền, cứ việc phát card, vozer luôn hoan nghênh điều này.

Xin lưu ý: mình không dạy học, không hội nhóm, không môi giới, không tín hiệu. Vui lòng không inbox hỏi về điều này.
 
Last edited:

Foggy106

Junior Member
Sáng ngủ dậy lời sương sương 400 đô. Quên phát card card cho vozer cái lỗ luôn còn 250 đô. Rồi sàn rút tiền lỗi dở chừng
Cả ngày vật vã chốt được 570 đô phải phát card ngay để lấy hên. Từ mai mình hứa khi có lời sẽ phát ngay.Thể lệ như cũ:
- Like bài viết này
- Comment 2 chữ số 00 - 99 + nhà mạng
Do hôm nay giải xui thành công nên mình phát random 5 thẻ 50k + 1 thẻ 50k cho bài up cuối cùng.

Thời điểm chốt: 12h đêm nay.

Lẹt go
Loser hóng card :p
10 - vịt teo nhé winner
 

favoz_2013

Member
Sáng ngủ dậy lời sương sương 400 đô. Quên phát card card cho vozer cái lỗ luôn còn 250 đô. Rồi sàn rút tiền lỗi dở chừng
Cả ngày vật vã chốt được 570 đô phải phát card ngay để lấy hên. Từ mai mình hứa khi có lời sẽ phát ngay.Thể lệ như cũ:
- Like bài viết này
- Comment 2 chữ số 00 - 99 + nhà mạng
Do hôm nay giải xui thành công nên mình phát random 5 thẻ 50k + 1 thẻ 50k cho bài up cuối cùng.

Thời điểm chốt: 12h đêm nay.

Lẹt go.

Mình phát card vì thú vui, lấy hên thôi không có mục đích gì khác. Pro nào cảm thấy bản thân giỏi giang và nhiều tiền, cứ việc phát card, vozer luôn hoan nghênh điều này.

Xin lưu ý: mình không dạy học, không hội nhóm, không môi giới, không tín hiệu. Vui lòng không inbox hỏi về điều này.
13 Em dùng Viettel nhé :byebye:
 
Top