Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 558 tỷ USD, cán cân thương mại nghiêng về xuất siêu

dogamer04

Senior Member

Trong 9 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 282,52 tỷ USD, tăng 17,3%; nhập khẩu 276 tỷ USD, tăng 13%. Với kết quả này, cán cân thương mại thặng dư 6,52 tỷ USD…​

Trong 9 tháng năm 2022 có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Trong 9 tháng năm 2022 có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/9 cho thấy, trong tháng 9/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58,74 tỷ USD, giảm 11% so với tháng trước và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 558,52 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2022.
Xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2022.
Cụ thể, về xuất khẩu trong tháng 9/2022 ước đạt 29,94 tỷ USD, giảm 14,3% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,57 tỷ USD, giảm 11,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 22,37 tỷ USD, giảm 15%.
So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9/2022 tăng 10,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 7,4%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 11,4%.
Trong quý 3/2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 96,5 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước và giảm 0,5% so với quý 2/2022.
Tính chung 9 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 282,52 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 73,22 tỷ USD, tăng 16,4%, chiếm 25,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 209,3 tỷ USD, tăng 17,6%, chiếm 74,1%.
Trong 9 tháng năm 2022 có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,8% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63,9%).
Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 9 tháng năm 2022.
Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 9 tháng năm 2022.
Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 9 tháng năm 2022, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,4%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89%, giảm 0,1 điểm phần trăm; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6,6%, giảm 0,6 điểm phần trăm; nhóm hàng thủy sản chiếm 3%, tăng 0,4 điểm phần trăm.
Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 9 tháng năm 2022 phân theo nhóm hàng.
Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 9 tháng năm 2022 phân theo nhóm hàng.
Từ chiều ngược lại, trong tháng 9/2022 nhập khẩu hàng hóa ước đạt 28,8 tỷ USD, giảm 7,3% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,8 tỷ USD, giảm 5,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19 tỷ USD, giảm 8,3%.
So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2022 tăng 6,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 14,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,8%.
Trong quý 3/2022, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 90,7 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước và giảm 7,1% so với quý 2/2022.

Tính chung 9 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 276 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 96,11 tỷ USD, tăng 13,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 179,89 tỷ USD, tăng 12,7%.
Trong 9 tháng năm 2022 có 42 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 92,3% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 45,5%).
Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu 9 tháng năm 2022.
Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu 9 tháng năm 2022.
Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 9 tháng năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,9%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 44,6%, giảm 1,3 điểm phần trăm; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 49,2%, tăng 1,4 điểm phần trăm. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,1%, giảm 0,1 điểm phần trăm.
Cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 9 tháng năm 2022 phân theo nhóm hàng.
Cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 9 tháng năm 2022 phân theo nhóm hàng.
Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 86,3 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 91,6 tỷ USD.
Trong 9 tháng năm 2022, xuất siêu sang EU ước đạt 24,3 tỷ USD, tăng 48,2% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang Nhật Bản 10 triệu USD, (cùng kỳ nhập siêu 1,7 tỷ USD); nhập siêu từ Trung Quốc 51,5 tỷ USD, tăng 21,3%; nhập siêu từ Hàn Quốc 29,6 tỷ USD, tăng 20,8%; nhập siêu từ ASEAN 9,3 tỷ USD, giảm 1,6%.
Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu 9 tháng năm 2022.
Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu 9 tháng năm 2022.
Như vậy, với kết quả trên, tháng 9/2022 ước tính xuất siêu 1,14 tỷ USD. Tính chung 9 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 6,52 tỷ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 3,44 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 22,89 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 29,41 tỷ USD.
Trong quý 3/2022, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3,8 tỷ USD, tăng 174,6% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 34,2% so với quý trước; kim ngạch nhập khẩu dịch vụ ước đạt 6,9 tỷ USD, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,4% so với quý trước.
Tính chung 9 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 8,2 tỷ USD, tăng 118,4% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó dịch vụ du lịch đạt 1,9 USD (chiếm 24,1% tổng kim ngạch), tăng gấp 18 lần so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ vận tải đạt 3,7 tỷ USD (chiếm 45,8%), tăng 164,1%.
Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ 9 tháng năm 2022 ước đạt 19,4 tỷ USD, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ vận tải đạt 9,7 tỷ USD (chiếm 49,7% tổng kim ngạch), tăng 25,2%; dịch vụ du lịch đạt 4,7 tỷ USD (chiếm 24,2%), tăng 75,4%. Nhập siêu dịch vụ 9 tháng năm 2022 là 11,2 tỷ USD (trong đó phí dịch vụ vận tải và bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu là 6,9 tỷ USD).

https://vneconomy.vn/tong-kim-ngach...d-can-can-thuong-mai-nghieng-ve-xuat-sieu.htm
 

The Script

Senior Member
nền kinh tế xuất siêu tốt hơn hay nhập siêu tốt hơn nhỉ?
Xuất siêu tốt hơn, đem ngoại tệ về, có ngoại tệ thì sẽ giải quyết được nhiều bài toán, nói đơn giản như cân bằng tỉ giá vừa rồi đã phải đưa ra thị trường đến 20 tỉ usd mới giữ được tỉ giá, không có dự trữ ngoại hối thì lấy gì ném ra
 

jindoyasaki

Senior Member
Xuất siêu tốt hơn, đem ngoại tệ về, có ngoại tệ thì sẽ giải quyết được nhiều bài toán, nói đơn giản như cân bằng tỉ giá vừa rồi đã phải đưa ra thị trường đến 20 tỉ usd mới giữ được tỉ giá, không có dự trữ ngoại hối thì lấy gì ném ra

Nếu chỉ là bỏ USD ra để thu tiền VND về để hạ tỷ giá giữa USD/VND, thì sao tỷ giá của yên nhật hay của đài lại mất giá nhiều hơn so với đồng VND nhỉ.

Hay là các nước đó lợi dụng tình hình này, để hạ giá đồng nội tệ không bán USD đi, nhằm kiếm lợi thế về xuất khẩu hả thím.

Gửi từ Xiaomi 2201117TG bằng vozFApp
 

Kangbongso123788

Senior Member
Nếu chỉ là bỏ USD ra để thu tiền VND về để hạ tỷ giá giữa USD/VND, thì sao tỷ giá của yên nhật hay của đài lại mất giá nhiều hơn so với đồng VND nhỉ.

Hay là các nước đó lợi dụng tình hình này, để hạ giá đồng nội tệ không bán USD đi, nhằm kiếm lợi thế về xuất khẩu hả thím.

Gửi từ Xiaomi 2201117TG bằng vozFApp
Nhật âm mưu ấy. Nhưng có vẻ có gì đó sai sai
 
Top