Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 558 tỷ USD, cán cân thương mại nghiêng về xuất siêu

mysticboytt

Senior Member
Vì bọn Khựa chống covid cực đoan ngu học nên năm qua nhiều đơn hàng gia công sản xuất chuyển bớt về Đông Lào, chứ có gì ghê gớm đâu. Năm sau Khựa nó bình ổn lại các dây chuyền sản xuất thì như kim ngạch xuất khẩu Đông Lào hụt ngay ít nhất 30-40%.
 

Judson Mayert

Senior Member
Thì chính Mỹ là thằng sẽ đập đứa nào mon men lên số 1 ấy chứ.

Mỹ là thằng hưởng lợi nhất của thế chiến thứ hai, ngồi ngôi số 1 từ đó tới giờ cũng hơi lâu rồi.
trước Mỹ thì Anh mới là thằng số 1 nhé, nó mà sợ thằng số 1 thì thế giới chả có nước Mỹ như ngày hôm nay rồi
 
Top