Tổng thống Biden chỉ trích ông Trump làm ngơ trước cuộc bạo loạn tại quốc hội

Galaxy.Note3N900D

Senior Member
Chuẩn bị bầu nghị viện nên bổn cũ soạn lại hạ bệ nhau.
Mấy anh cọng hành cứ cái giá xăng bang xanh cao hơn bang đỏ là đủ rồi
 
Top