Tổng thống Biden mời Thủ tướng Hun Sen đến Washington dự hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ

Meo'

Senior Member
Tưởng gì to tát chứ tổng thống Mỹ mời thì cũng bình thường. Ngày còn bé hồi chú tư chưa mất, chú hay dạy tôi là làm ngoại giao phải khôn khéo nhưng kiên quyết, không được làm nhục quốc thể. Đối với những đối tượng như tổng thống Mỹ hay thủ tướng Anh, phải tỏ thái độ lễ phép, mềm mỏng, nhưng quyết liệt nếu liên quan đến lợi ích dân tộc. Tôi vẫn thường ghi nhớ lời chú tư và tự răn bản thân mình. Quay lại vấn đề trong bài, thực ra mục đích của tổng Mẽo ko phải là mời Cam, mà qua hành động đó lão muốn xem phản ứng của lãnh đạo Việt Nam. Mục đích thực của bộ sậu Mẽo vẫn là ve vãn VN mà thôi. Mỗi lần đọc ra được hành động của đối phương là tôi lại nhớ đến chú tư. Mong cho chú được an nghỉ bên các cụ Các Mác Lê Nin.
 
Top