Tổng thống Mỹ Biden giữ lời hứa, tăng gấp đôi hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn

Top