Tổng thống Mỹ đón lãnh đạo ASEAN, cam kết hỗ trợ 150 triệu USD

Albano

Senior Member
đầu tàu chống china: cho 150củ chia đều mười mấy nước, mà có hay ko còn chưa chắc
Rz6A7nL.png


đầu tàu chống nga: cho 40tỏi & đang chuyển hàng rồi
7JplBGY.png

Chứng tỏ không muốn chống Tàu và coi trọng U cà hơn cả đám ASEAN luôn.
 
Top