Tổng thống Putin sa thải trưởng giám sát nhà tù sau khi video tra tấn rò rỉ

Xin thêm info vụ đó với thím
có j mà xem , lên GG có mà đầy

Chung chung là đày về vùng siberia lao động trong ĐK kham khổ thôi, ai yếu mà coi như chết, mà chết thì được ném luôn vào lò đốt làm nhiên liệu. 10 người đi chắc 2-3 người về được. muốn trốn cũng ko dc vì đi bộ hàng nghìn km trong giá tuyết thì nohope. :sad:

đặc điểm khác biệt nhất là ở các trại giam khác thì kẽm gai bao quanh tránh tù nhân trốn, còn ở trại gulag thì kẽm gai bao quanh khu nhà của quản lý thôi để tránh tù nhân xâm nhập. Còn trại tù nhân bình thường có khi ko ai thèm canh cả, nhưng trốn mà bị thấy là bắn:big_smile:
 
Top