Tổng thống Trump gọi Covid-19 là "Virus Trung Quốc"

Top