Tổng thống Trump: “Joe Biden, tôi tranh cử vì ông đã làm việc tệ hại”

daosithuiimc

Senior Member
Đoạn cuối Biden bị Trump tổng tấn nên lắp bắp cà lăm vãi.
Em thề là không có con mụ host cứ chặn họng Ngài Trump thì Bidenohope hôm nay trụy tim mà chết rồi.

Cứ khi Trump định nói thì nó chặn họng làm Trump cứ phải giơ tay, báo hiệu cho con host nó câm mồm. Em mà là Trump thì em nhét ngay cái dép vào mồm nó!

Lúc Trump đang nói hăng thì nó đòi next topic, xong Biden há mồm tậm tặc 1 cái thì nó lại :"Mờ ngài".
 

kid1308

Senior Member
Hôm nay Bai đần tính thay Obamacare thành Bidencare luôn mà. Không biết sau debate thì Ô nhọ cay Trump hơn hay cay Bai đần hơn đâu :sexy_girl:
Biden còn bảo 8 năm tao ko làm gì được vì tao chỉ là phó tổng. Khác nào đổ vấy cho Obama :D
 
Top