TP.HCM tiếp tục thúc tiến độ đường Vành đai 3

Cryolite.1

Senior Member
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tphcm-tiep-tuc-thuc-tien-do-duong-vanh-dai-3-1429967.html
UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND các tỉnh lân cận về việc phối hợp thực hiện dự án đường Vành đai 3.

 /// Ảnh: Độc Lập. Đồ họa: N.T

Ảnh: Độc Lập. Đồ họa: N.T

Động thái của UBND TP.HCM nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT sau khi Bộ có văn bản hướng dẫn cụ thể việc triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 3 tại TP.HCM.

Theo đó, để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Vành đai 3 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM xin ý kiến UBND 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An thống nhất một số nội dung:

Về phân chia dự án thành phần: Các dự án thành phần nên xem xét phân chia thành các tiểu dự án gồm dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh (bao gồm phần tuyến và nút giao); Dự án đầu tư xây dựng phần đường song hành; Dự án đầu tư xây dựng đường nối (tuyến nối vào Khu công nghiệp Ông Kèo - tỉnh Đồng Nai, tuyến nối với nút giao Thủ Đức - TP.HCM).

UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An chịu trách nhiệm thực hiện các dự án thành phần xây dựng đường song hành (bao gồm GPMB theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh) trên địa bàn do địa phương mình quản lý.

Tổng mức đầu tư các dự án thành phần đầu tư xây dựng đường song hành và công tác GPMB theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh giai đoạn 1 khoảng 51.777 tỉ đồng (chưa bao gồm 8.300 tỉ đồng tuyến nối vào Khu công nghiệp Ông Kèo - tỉnh Đồng Nai và tuyến nối với nút giao Thủ Đức - TP.HCM), giai đoạn 2 hoàn chỉnh khoảng 64.967 tỉ đồng, trong đó GPMB khoảng 44.229 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, để kết nối giao thông đồng bộ và tạo điều kiện phát triển Khu công nghiệp Ông Kèo - tỉnh Đồng Nai, UBND TP.HCM đề nghị UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An có ý kiến đầu tư tuyến nối vào Khu công nghiệp Ông Kèo - tỉnh Đồng Nai và tuyến nối với nút giao Thủ Đức - TP.HCM trong giai đoạn 1, với khái toán tổng mức đầu tư khoảng 60.077 tỉ đồng.

...
 
Top