TP Nha Trang 'trị' nạn hiến đất làm đường để tách thửa

MasterchiefsReborn

Senior Member
https://zingnews.vn/tp-nha-trang-tri-nan-hien-dat-lam-duong-de-tach-thua-post1356039.html

Qua rà soát, TP Nha Trang phát hiện nhiều trường hợp hiến đất làm đường nhằm mục đích tách thửa không đúng quy định, trái quy hoạch đất, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vừa quyết định tạm dừng tách thửa trên địa bàn.

Động thái trên được thực hiện sau khi Nha Trang phát hiện một số trường hợp hiến đất làm đường với mục đích tách thửa chưa đúng với quy định hiện hành.

Không cấp sổ khi có yếu tố “hiến đất làm đường”

Theo UBND TP Nha Trang, trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, đơn vị này nhận thấy một số trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền đất đối với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa).

Tuy nhiên qua kiểm tra, UBND TP Nha Trang nhận thấy các trường hợp nói trên chưa thực hiện theo quy định Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định 43 của Chính phủ. Đồng thời, phần diện tích đất sử dụng chung này là không phù hợp quy hoạch đất giao thông, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

UBND TP Nha Trang cho rằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền đất đối với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa) là chưa phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai năm 2013.

Ngoài ra, theo UBND TP Nha Trang việc cấp sổ đỏ cho các trường hợp trên là chưa phù hợp theo quyết định 13 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, quy định rõ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa) khi chưa được UBND TP Nha Trang phê duyệt là chưa phù hợp với quy định.

Ngoài dừng việc tách thửa, UBND TP Nha Trang đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Nha Trang rà soát việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa) cho phù hợp với các quy định.

..................................
 
Top