“Trà Minh Mạng Huế” in hình diễn viên Hàn Quốc: Chủ cơ sở trà nói gì?

lev kamenev

Senior Member
Minh Mạng mặt búng ra sữa
0IOaqqr.png
 

skynet01

Đã tốn tiền
Chủ cơ sở có phải người duyệt bao bì không, hay để tụi nhân viên nó làm :(
 
Top