SG Trade combo A10 7800 Giga F2A88XM-HD3

Blackhot

Junior Member
Tình hình là cần trade sang combo B75, B85 + i3 hoặc i5 bù trừ hợp lý. Anh em ai có show nha.
 
Top